Bruk Bud rozbudowy,przebudowy budynków Piotrków Kujawski

03.11.2016
W trybie zapytania ofertowego na „Remont chodnika przy drodze wewnętrznej w m. Przemystka” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Usługi Remontowo – Budowlane „BRUK – BUD” Błażej Wiliński, ul. Mostowa 12, 88-230 Piotrków Kujawski, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 15 942,30 złotych brutto.

25.10.2016
W trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę chodnika w miejscowości Szewce etap II” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Usługi Remontowo – Budowlane „BRUK – BUD” Błażej Wiliński, ul. Mostowa 12, 88-230 Piotrków Kujawski, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 96 592,58 złotych brutto.

17.10.2016
W trybie przetargu nieograniczonego na „Naprawa infrastruktury kablowej na szlaku Zaryń - Piotrków” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Usługi Remontowo – Budowlane „BRUK – BUD” Błażej Wiliński, ul. Mostowa 12, 88-230 Piotrków Kujawski, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 8 241,86 złotych brutto.

13.09.2016
W trybie zapytania ofertowego na „Remont chodnika str. prawa przy drodze powiatowej Wójcin - Bycz w m. Kozy” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Usługi Remontowo – Budowlane „BRUK – BUD” Błażej Wiliński, ul. Mostowa 12, 88-230 Piotrków Kujawski, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 19 678,29 złotych brutto.

13.09.2016
W trybie zapytania ofertowego na „Remont chodnika str. prawa przy drodze powiatowej nr 2628C Sędzin - Radziejów w m. Przemystka” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Usługi Remontowo – Budowlane „BRUK – BUD” Błażej Wiliński, ul. Mostowa 12, 88-230 Piotrków Kujawski, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 30 709,29 złotych brutto.

14.07.2016
W trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania „Budowa parkingu za budynkiem administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22” została wybrana oferta firmy: Usługi Remontowo – Budowlane „BRUK – BUD” Błażej Wiliński, ul. Mostowa 12, 88-230 Piotrków Kujawski, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 8 400,00 złotych brutto.

26.05.2016
W trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę parkingu za budynkiem administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Usługi Remontowo – Budowlane „BRUK – BUD” Błażej Wiliński, ul. Mostowa 12, 88-230 Piotrków Kujawski, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 113 482,57 złotych brutto.

18.05.2016
W trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę parkingu przy ul. Toruńskiej w Radziejowie” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Usługi Remontowo – Budowlane „BRUK – BUD” Błażej Wiliński, ul. Mostowa 12, 88-230 Piotrków Kujawski, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 93 802,58 złotych brutto.